چرا فرمان خروج آتش zwnj نشانان را دیر صادر د

مطلب درخواستی تغییر یافته است. لطفا از مطالب دیگر دیدن فرماییدچرا فرمان خروج آتش zwnj نشانان را دیر صادر د

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea