شطرنج همدان با نام ابن سینا جهانی شد

مسابقات بین المللی شطرنج اوپن ابن سینا

- برای مشاهده کلیک کنید

مسابقات بین المللی شطرنج اوپن ابن سینا شدثبت نام شطرنج استان همدان با .آغاز سیزدهمین دوره مسابقات شطرنج بین المللی ابن سینا در همدان

- برای مشاهده کلیک کنید

سیزدهمین دوره رقابت های شطرنج بین المللی ابن سینا شامگاه چهارشنبه با رقابت 326 شطرنج .پرهام مقصودلو قهرمان شطرنج بلیتس جام بین المللی ابن سینا

- برای مشاهده کلیک کنید

همدان ایرنا پرهام مقصودلو عنوان قهرمانی رقابت های شطرنج بلیتس ریتد برق آسا جام بین .مسابقات شطرنج جام بین المللی اوپن ابن سینا در همدان برگزار

- برای مشاهده کلیک کنید

مسابقات شطرنج جام بین المللی اوپن ابن سینا در همدان خبری با خبرنگاران خواهد شد .پرهام مقصودلو قهرمان شطرنج بلیتس جام بین المللی ابن سینا

- برای مشاهده کلیک کنید

پرهام مقصودلو عنوان قهرمانی رقابت های شطرنج ابن سینا در همدان شد با یک کشته در قم .یازدهمین دوره مسابقات شطرنج جام ابن سینا در شهر همدان

- برای مشاهده کلیک کنید

یازدهمین دوره مسابقات شطرنج جام ابن سینا با حضور در شهر همدان برگزار شد که در .همدان رئیس هیئت شطرنج استان همدان انتخاب شد تسنیم خبروان

- برای مشاهده کلیک کنید

با برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت شطرنج استان همدان احمدعلی بابایی با رای مجمع برای یک دوره 4 ساله دیگر به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد .مسابقات شطرنج اوپن بین المللی ابن سینا در همدان آغاز شد

- برای مشاهده کلیک کنید

ثبت نام مسابقه شطرنج ابن سینا در همدان آغاز شد 0 دوشنبه 96 5 30 با حضور 319 .شطرنجباز روس قهرمان بلیتس اوپن بین المللی ابن سینا همدان شد

- برای مشاهده کلیک کنید

رئیس هیات شطرنج همدان روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا گفت پیکارهای شطرنج بلیتس برق آسا اوپن بین المللی ابن سینای همدان روز یکشنبه با شرکت 96 شطرنجباز در یازده دور به روش سوئیسی برگزار شد .آغاز مسابقات بین المللی شطرنج آزاد ابن سینا در همدان

- برای مشاهده کلیک کنید

سیزدهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج آزاد ابن سینا از امروز در همدان آغاز شد .آغاز سیزدهمین دوره مسابقات بین‌المللی شطرنج اوپن ابن

- برای مشاهده کلیک کنید

رئیس هیئت شطرنج همدان ابن‌سینا با حضور 300 شطرنج‌باز از 14 کشور در همدان آغاز شد .آیین نامه مسابقات شطرنج اوپن بین المللی ابن سینا

- برای مشاهده کلیک کنید

المللی ابن سینا هیات شطرنج استان همدان در نظر دارد با نام مسابقات ابن سینا .آغاز مسابقه های بین المللی شطرنج آزاد ابن سینا در همدان فیلم

- برای مشاهده کلیک کنید

سیزدهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج آزاد ابن سینا در همدان آغاز شد .همدان میزبان رویداد جهانی شطرنج اوپن ابن‌سینا

- برای مشاهده کلیک کنید

رئیس هیئت شطرنج استان همدان گفت چهاردهمین دوره مسابقات بین‌المللی شطرنج اوپن ابن .مهر مسابقات بین‌المللی شطرنج ابن‌سینا فرصت خوبی برای

- برای مشاهده کلیک کنید

همدان مدیرکل ورزشجوانان استان‌همدان گفت با توجه به رویداد همدان ۲۰۱۸ برگزاری مسابقات بین‌المللی شطرنج اوپن ابن‌سینا فرصتی مناسب برای معرفی گردشگری همدان است .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea