شال خلخال با قدمتی چند هزار ساله

فرهنگی پژوهشهای ایرانی دریای پارس

- برای مشاهده کلیک کنید

اما اینکه هفت چیز با نام سین باشد پدیده جدیدی استمستندات تاریخی ندارد البته سفره .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea